16 października 2020

Wielki konkurs PGE Energia Odnawialna

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, zaprasza przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa opolskiego na sześć konkursów związanych z tematyką „zielonej energii”.

Dzieci będą rywalizować w konkursie plastycznym, multimedialnym, designerskim, programistycznym, dla młodych konstruktorów robotów oraz w turnieju wiedzy.

W ramach konkursu „Odnawialne źródła energii w służbie człowieka” młodzi plastycy będą musieli przygotować pracę dotykającą takich kwestii jak np. wykorzystanie energii wiatrowej przez człowieka, zanieczyszczenia powietrza, ekologia, efekt cieplarniany. Inne wyzwanie to przygotowanie kalendarza lub plakietki o tematyce związanej z szeroko rozumianą „zieloną energetyką”. Duże pole do popisu będą mieli miłośnicy nowoczesnych technologii. Uczestnicy konkursu „Odnawialne źródła energii w kadrze” przygotują prezentacje filmowe, a startujący w konkurencji „Cyfrowe OZE” będą projektować np. symulatory działania instalacji OZE lub kalkulatory wyliczające oszczędności płynące z korzystania z energii odnawialnej.

Szczególnie ciekawie zapowiada się konkurs „RoboOZE”. Jego uczestnicy dostaną za zadanie skonstruowanie robota poruszającego się dzięki energii słonecznej lub wiatrowej. Równie wymagający dla uczniów będzie turniej wiedzy o odnawialnych źródłach energii.

Współorganizatorem wydarzenia jest Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu oraz Przedszkole Publiczne nr 25 w Opolu.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu są dostępne na stronie elektryk.opole.pl

 

Plakat