16 listopada 2022

Wirtualna wystawa ,,Dokumentacja zasobów dziedzictwa kultury pasterskiej”

Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa i współorganizatorów projektu zaprasza do odwiedzenia Nauczycieli razem z Uczniami najnowszej wystawy online  poświęconej dziedzictwu kultury pasterskiej zachowanej w budowlach i artefaktach dotyczących pasterstwa zatytułowana  ,,Dokumentacja zasobów dziedzictwa kultury pasterskiej. Tradycyjne budowle i artefakty”

Wystawa prezentuje wybrane konteksty związane z dziedzictwem pasterskim na terenie zachodnich Karpat łącząc fotografie z oryginalnymi tekstami. Podzielona jest na cztery części: Dziedzictwo dawnych pasterzy,  Współczesne bacówkiBudynki i ogrodzenia gospodarcze i Artefakty  na szałasie. Przedstawiany materiał pochodzi z różnych regionów polskich Karpat i z wielu szałasów.  Wystawa online prezentuje łącznie 42 ilustracje, a każdej z nich towarzyszy obszerna narracja wyjaśniająca różne aspekty tego dziedzictwa.

Szczegółowe informacje.