8 października 2019

Wizytatorzy nauki religii.

Szanowni Państwo.

W załączeniu prezentuję listę wizytatorów nauki religii mianowanych przez Biskupa Opolskiego,  którzy odpowiadają za jakość i właściwy kształt katechizacji od strony merytoryczno-organizacyjnej w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz innych placówkach oświatowych na terenie diecezji. Informuję także, że każdy wizytator posiada legitymację służbową.

 

Lista wizytatorów nauki religii.

Legitymacja wizytatora.