4 września 2017

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2017-2018 w Namysłowie

4 września 2017 r. w Zespole Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2017 – 2018. Uroczystość oficjalną poprzedziła msza św. w intencji uczniów i nauczycieli w Kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Namysłowie, celebrowana przez Biskupa Pomocniczego Diecezji Opolskiej – Pawła Stobrawę, który skierował wiele ciepłych i mądrych słów do uczniów, nauczycieli władz samorządowych i oświatowych.
W dzisiejszych uroczystościach uczestniczyli Posłowie na Sejm RP – Bartłomiej Stawiarski i Ryszard Wilczyński, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych i oświatowych, m.in. Wojewoda Opolski – Adrian Czubak; Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek wraz z Opolskim Wicekuratorem Oświaty – Arturem Zapałą;  Starosta Namysłowski –Andrzej Michta; Burmistrz Namysłowa – Julian Kruszyński; Przewodniczący NSZZ Solidarność RO – Piotr Pakosz; Dyrektor Departamentu Rozwoju Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Opolu – Krzysztof Grzęda; Rektor PWSZ w Nysie – Przemysław Malinowski oraz MWSZ w Opolu – Tomasz Halski; Dyrektor RZPWE w Opolu – Lesław Tomczak; Wójt Wilkowa – Bogdan Zdyb oraz Domaszowic – Zenon Kotarski, licznie zaproszeni goście oraz dyrektorzy, nauczyciele i młodzież szkolna.
Gospodarzem i moderatorem szkolnych uroczystości był Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych – Jacek Pietroszek, który na wstępie odniósł się także do historii szkoły, będącej w przededniu obchodów jubileuszu 70 – lecia istnienia oraz dwusetnej rocznicy urodzin jej patrona – Tadeusza Kościuszki. Po wystąpieniach oficjalnych, m.in.: Wojewody Opolskiego oraz Opolskiego Kuratora Oświaty głos zabrał także Burmistrz Namysłowa oraz Poseł na Sejm – Ryszard Wilczyński.W części artystycznej udział wzięła młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych w Namysłowie. Uroczystościom sprzyjała słoneczna pogoda na zewnątrz oraz ciepła atmosfera stworzona przez gospodarzy tegorocznej wojewódzkiej inauguracji roku szkolnego 2017/18