19 czerwca 2019

Wojewódzka uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera w Głubczycach

W dniu 19 czerwca 2019 r. odbyła się wojewódzka uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Szafera
w Głubczycach. Bogusław Chochowski dyrektor szkoły przywitał gości. Następnie zabrali głos Adrian Czubak – Wojewoda Opolski, Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty.

W uroczystości udział wzięli między innymi Posłowie na Sejm RP: Kamil Bortniczuk, Katarzyna Czochara, Antoni Duda, Jerzy Naszkiewicz, przedstawiciele władz samorządowych oraz służb mundurowych. W uroczystości wziął udział również Starszy Cechu Pan Józef Kamiński.
Uroczystość także uświetniły występy dzieci z grupy Motylki z Przedszkola nr 3 w Głubczycach oraz uczniowie szkoły. Podczas podsumowania zostali wyróżnieni uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, sukcesy artystyczne i sportowe.
Po części artystycznej głos zabrał Pan Jerzy Naszkiewicz oraz Pani Paulina Borysewicz Dyrektor Biura Poselskiego Pana Pawła Grabowskiego Posła na Sejm RP.
Zarówno Wojewoda Opolski i Opolski Kurator Oświaty życzyli całej społeczności uczniowskiej wspaniałych i bezpiecznych wakacji oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.