17 lipca 2019

Wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na terenie województwa opolskiego na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z zarządzeniem nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz szkół ponadgimnazjalnych tj. do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia na rok szkolny 2019/2020 oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 w województwie opolskim, przekazuję informację o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na terenie woj. opolskiego na rok szkolny 2019/2020.

Informacja o liczbie wolnych miejsc