11 sierpnia 2017

Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Informacja w zakresie uroczystego wręczania aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.