18 stycznia 2021

WSPARCIE NAUCZYCIELI ORGANIZOWANE PRZEZ PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Placówki doskonalenia nauczycieli organizują bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w zakresie wdrażanych zmian wymagań egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 w związku z pandemią Covid-19.

Harmonogramy szkoleń:

  1. Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
  2. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku
  3. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
  4. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nysie