30 maja 2019

Wspieramy najlepszych III.

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza w dniach 17-28 czerwca 2019 r. nabór wniosków w ramach programu stypendialnego „Wspieramy najlepszych III”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.

Szczegółowe informacje.