22 października 2019

Współpraca zagraniczna szkół i placówek.

Szanowni Państwo dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek województwa opolskiego.

Opolski Kurator Oświaty, w ramach analizy współpracy zagranicznej prowadzonej przez szkoły i placówki województwa opolskiego,  zwraca się z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej ww. tematyki.

Ankieta dotyczy przedszkoli, szkół oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Link do ankiety.

 

Ankietę (tylko i wyłącznie on-line) należy wypełnić do 29 listopada 2019 r.

 

Instrukcja wypełnienia ankiety:

  • Należy opisać współpracę rozpoczętą lub kontynuowaną w roku szkolnym 2019/2020.
  • W przypadku zespołów należy wypełnić ankietę osobno dla każdej szkoły/placówki.
  • W przypadku współpracy dwustronnej należy wypełnić ankietę osobno dla każdego kraju/instytucji – dla współpracy dwustronnej prowadzonej z różnymi krajami/instytucjami.
  • W przypadku współpracy wielostronnej (kilka krajów/instytucji) należy podać dane w jednej ankiecie.

 

Schemat ankiety:

Typ szkoły/placówki.

Pełna nazwa szkoły/placówki.

Rok rozpoczęcia współpracy.

Kraj, z którym prowadzona jest współpraca.

Nazwa i miejscowość instytucji , z którą prowadzona jest współpraca.

Charakter współpracy/temat współpracy

Tematyka współpracy (zwięzły opis).

Podjęte działania w ramach współpracy (zwięzły opis).

 

Informacji dotyczących ankiety udziela p. Tomasz Słodziński – starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, e-mail:  tslodzinski@kuratorium.opole.pl .