13 stycznia 2017

Wykaz podmiotów, które uzyskały zgodę Opolskiego Kuratora Oświaty na organizację kursów dla wychowawców i kierowników wypoczynku

Wykaz podmiotów które uzyskały zgodę Opolskiego Kuratora Oświaty na organizację kursów dla kandydatów na wychowawców wypoczynku w roku 2017.