28 maja 2019

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy badających uczniów i studentów na terenie województwa opolskiego w 2019 r.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu informuje o podstawowych jednostkach służby medycyny pracy z terenu województwa opolskiego przeprowadzających badania profilaktyczne w roku 2019 dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych.

Wykaz dostępny jest na stronach internetowych WOMP www.womp.opole.pl oraz www.wompopole.biuletyn.info.pl