19 października 2023

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa opolskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego zgodnie z § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli na 1 października 2023 r.

Wykaz publicznych placówek