9 listopada 2021

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa opolskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego zgodnie z § 25 ust. 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Wykaz publicznych placówek