30 stycznia 2020

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista uczniów po dodatkowej weryfikacji prac z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego.

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista uczniów po dodatkowej weryfikacji prac z  Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych  województwa opolskiego.

Wojewódzka komisja konkursowa Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego na prośbę miejsko-gminnej komisji konkursowej gminy Chrząstowice zweryfikowała dwie prace nadesłane w późniejszym terminie. Uczniowie, których prace podlegały weryfikacji byli ujęci w protokole, ale brakowało ich prac.

Wyniki uczniów po weryfikacji prac:

  • Jakub Wieloch – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni, uzyskał 31 pkt (77,5%), nauczyciel-opiekun: Bożena Koksa,
  • Uczeń (brak zgody rodzica/prawnego opiekuna na publikację danych) – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni, uzyskał 32 pkt (80%), nauczyciel-opiekun: Bożena Koksa.