6 maja 2019

Wyniki IX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich.

W dniu 24 kwietnia 2019 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, powołanej przez Opolskiego Kuratora Oświaty, która dokonała oceny prac nadesłanych w ramach IX Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich. W wyniku obrad komisja konkursowa ustaliła zwycięzców i wyróżnionych  w czterech  kategoriach konkursu.

I. KATEGORIA

Gimnazja, klasy gimnazjalne prowadzone w szkołach innego typu prace indywidualne:

 

I miejsce: Damian Kryska Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX im. Gen. Wł Andersa w Opolu – gimnazjum

opiekun- Dariusz Gołębiowski

II miejsce: Sebastian Stemplewski  Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu  PG  nr 10 Dwujęzyczne w Opolu

opiekun- Przemysław Jędrychowski

III miejsce: Kasper Wilk Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. St. Żeromskiego w Brzegu –  gimnazjum

opiekun- Marzena Kuleba

II KATEGORIA

Gimnazja, klasy gimnazjalne prowadzone w szkołach innego typu prace zespołowe:

I miejsce: Natalia Siuta, Dagmara Krutak, Natalia Szczegielniak Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX  im. Gen. Wł. Andersa w Opolu – gimnazjum

opiekun- Dariusz Gołębiowski

II miejsca nie przyznano

III miejsca nie przyznano

 

III. KATEGORIA

Szkoły ponadpodstawowe praca indywidualna.

I miejsce: Oskar Winnicki  Zespół Szkół Ogólnokształcących  Nr III w Opolu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu

opiekun- Artur Szymczak

II miejsce: Patrycja Dorosiewicz – Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr IX im. Wł. Andersa w Opolu

opiekun- Dariusz Gołębiowski

III miejsce: Wocka Denis Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku –   technikum

opiekun- Alina Nowak

 

IV. KATEGORIA

Szkoły ponadpodstawowe praca zespołowa.

Wyróżnienie: Alicja Grzanka, Klaudia Błaszczyk, Lenartowicz Agata Zespół Szkół Kształcenia Praktycznego w Grodkowie – technikum

Opiekun – Regina Synówka

 

Dodatkowo Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Opolu przyznało wyróżnienie dla Patrycji Dorosiewicz z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr IX im. Wł. Andersa w Opolu.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursu, które odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r. o godz. 10.00   w siedzibie Urzędu Marszałka Województwa Opolskiego przy ul. Piastowskiej 14 w Opolu w Sali Orła Białego.