9 maja 2019

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Janie Dobrym.

W dniu 8 maja  2019 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, powołanej przez Opolskiego Kuratora Oświaty, która dokonała oceny prac nadesłanych w ramach kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego o Janie Dobrym: „Książę Jan Dobry – polityk, patriota, doskonały i oszczędny gospodarz”. W wyniku obrad komisja konkursowa ustaliła zwycięzców i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach konkursu.
W części pierwszej posiedzenia omówiono regulamin konkursu, zasady pracy komisji konkursowej, jak również zwrócono uwagę na cel nadrzędny konkursu, jakim jest popularyzacja postaci Jana Dobrego wśród mieszkańców naszego regionu.

W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH PRZYZNANO NASTĘPUJĄCE MIEJSCA:

Kategoria: szkoła podstawowa – praca plastyczna – postać

I miejsce: Joanna Lisowska    – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 w Opolu,
II miejsce: Izabela Hajneberger – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 im. Gen. W. Sikorskiego  w Opolu,
III miejsce: Hanna Frankowska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Księcia Jana Dobrego w Opolu.

Wyróżnienia:

1. Filip Laszczak- Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Goświnowicach,
2. Szymon Szepelany – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Szybowicach,
3. Karolina Surmińska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Szybowicach,
4. Zuzanna Jaworska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Musioła w Opolu,
5.Jagoda Bąk – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Dzierżona w Karłowicach,
6. Magdalena Czyżewska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Księcia Jana Dobrego w Opolu,
7. Marta Owczarek – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Księcia Jana Dobrego w Opolu.

Kategoria: szkoła podstawowa – praca plastyczna – komiks

I miejsce: Malwina Dendewicz – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich  w Szybowicach,
II miejsce: Paweł Winiecki –     Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Musioła w  Opolu,
III miejsca: Agata Kozłowska – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Zębowicach.

Wyróżnienia:

1. Marcin Ostrowski – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu,
2. Hanna Król – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Musioła w Opolu,
3. Aleksandra Sekita – Publiczna Szkoła  Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Musioła w Opolu.

gimnazja – prac plastyczna komiks

Brak zgłoszonych prac

gimnazja – film zrobiony telefonem komórkowym

I miejsce: Emilia Karleszko – Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. A. Kamińskiego w Opolu,
II miejsce: Michał Branicki – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Opolu,
III miejsce: Elżbieta Lach – Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Żelaznej.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zapraszamy na wręczenie nagród, które odbędzie się 20 maja 2019 r. o godz. 12.30 podczas uroczystej gali w Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera mieszczącej się w Opolu przy ulicy Krakowskiej 24.