8 maja 2020

Wyniki X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich

Komisja konkursowa powołana przez Opolskiego Kuratora Oświaty, po wnikliwej analizie nadesłanych prac w ramach X Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich, ustaliła zwycięzców i wyróżnionych w następujących kategoriach.

I KATEGORIA

Uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych,  praca indywidualna: 

I miejsce: Kacper Zdzuj –Publiczna Szkoła Podstawowa  Nr 31 w Opolu,

Opiekun – Pani Aneta Czajka.

II miejsca nie przyznano.

III miejsca nie przyznano.

 

II KATEGORIA

Uczniowie szkół ponadpodstawowych,  praca indywidualna:

I miejsce: Natalia Siuta – Publiczne Liceum Ogólnokształcące  Nr VIII im. Aleksandra        Kamińskiego w Opolu,

opiekun – Pani Wioletta Barczak

II  miejsce: Klaudia Komarnicka – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach

opiekun – Pani Katarzyna Maler

III miejsca nie przyznano.

 

Ponadto komisja konkursowa przyznała wyróżnienia.

Wyróżnienie:

  1. Martyna Galik – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Technikum Hotelarskie
    w Grodkowie,

opiekun – Pani Regina Synówka

 

  1. Mateusz Paterok – Publiczne Liceum Ogólnokształcące  Nr VIII im. Aleksandra

Kamińskiego w Opolu,

opiekun – Pan Mariusz Madej

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Z uwagi na panujący stan epidemii dyplomy oraz nagrody zostaną przesłane na adres szkoły.