11 lipca 2022

Wypoczynek-Lato 2022

Szanowni Państwo,

w związku letnim sezonem wypoczynku dzieci i młodzieży, biorąc pod uwagę trwający stan epidemii w naszym kraju, prosimy o zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa przy organizacji wypoczynku.

Jednocześnie nadmieniamy, że zgłoszenia wypoczynku można dokonać poprzez użycie tzw. profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. W obu przypadkach nie jest wymagana wersja papierowa dokumentu, co oznacza, że składacie Państwo dokumenty tylko w bazie wypoczynku MEiN i już nie dostarczacie ich do siedziby Kuratorium Oświaty we Opolu.

Uprzejmie przypominamy również o obowiązku stosowania nowego wzoru „Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku”, który został opublikowany w  rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2021 r. poz. 1548).

Prosimy również o poprawność wprowadzanych nazw powiatów, gdyż wprowadzenie błędnej nazwy powiatu, np. „Wejherowo” zamiast „wejherowski” powoduje, że Państwa zgłoszenie jest niewidoczne w bazie wypoczynku dla innych podmiotów.

Na dzień dzisiejszy zgłoszenia będą rejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy oraz rozporządzenia. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu w zakładce Wypoczynek/Aktualności.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod następującymi numerami telefonów: 77 45 24 573, 77 45 24 625,  691 933 131, 797 311 778 w godzinach 7.30 – 15.30 oraz mailowy: kontakt@kuratorium.opole.pl