18 maja 2021

Wypoczynek podczas ferii letnich w 2021 roku.

Opolski Kurator Oświaty informuje, że podjęta została decyzja, że wypoczynek letni w 2021 r. będzie można organizować  zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 4 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452), z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Powyższe przepisy dotyczą wszystkich organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Podczas organizacji wypoczynku w okresie ferii letnich będą obowiązywały wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego, które są modyfikowane i zostaną udostępnione po  ich zatwierdzeniu.

Informujemy również, iż od 13 maja 2021 r. funkcjonuje już  system bazy wypoczynku, do którego organizatorzy mają obowiązek zgłosić wypoczynek. Przypominamy, że  w przypadku zgłoszenia w formie papierowej należy wydrukować elektroniczną wersję zgłoszenia, podpisać i dostarczyć do siedziby kuratorium.

Nadmieniamy, że w sytuacji wystąpienia zwiększenia zachorowań organizator wypoczynku zobowiązany jest stosować się przede wszystkim do komunikatów zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.