17 lipca 2020

Wystartował nabór do Rady Dzieci i Młodzieży

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór do piątej kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Do Rady kandydować mogą uczniowie szkół znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 13. rok życia oraz absolwenci tych szkół, którzy do dnia 11 września br. nie ukończą 21. roku życia.

Aby dołączyć do Rady należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przedstawić w nim swoją wizję działalności Rady, a następnie przesłać go wraz z wymaganym życiorysem do siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej (decyduje data stempla pocztowego).

Nadesłane kandydatury będą oceniane na podstawie przesłanych zgłoszeń, w szczególności uzasadnienia przygotowanego przez kandydata oraz informacji dotyczących spełniania następujących kryteriów:

  • zaangażowania w wolontariat,
  • zaangażowania w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne,
  • osiągane wyniki w nauce.

 

Wnioski należy przesłać  do 11 września br. Wyniki naboru będą opublikowane na stronie internetowej MEN w październiku.

 

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej działa od 2016 r. Składa się ona z 16 członków Rady (po jednym z każdego województwa) i 16 zastępców członków Rady.

Więcej informacji na temat kandydowania do Rady Dzieci i Młodzieży można znaleźć w formularzu zgłoszeniowym.

W przypadku dodatkowych pytań, można się kontaktować  z Biurem Organizacyjnym MEN (tel. 22 34-74-140).