6 czerwca 2020

Wytyczne GIS, MZ i MEN – aktualizacja

Najnowsze wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia zostały zebrane w jednej zakładce na stronie MEN.

 

Dnia 4 czerwca 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny opublikował aktualne wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zmiany dotyczą m.in. zwiększenia liczebności grupy z 12 do 16 dzieci oraz zmniejszenia z 4 do 3 metrów kw. minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali.

 

Polecamy Państwa uwadze zakładkę na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w której w jednym miejscu znajdują się aktualne wytyczne GIS, MZ i MEN dot. zasad bezpieczeństwa (kliknij).