18 maja 2020

Wytyczne GIS, MZ i MEN

Najnowsze wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia zostały zebrane w jednej zakładce na stronie MEN.

Polecamy Państwa uwadze zakładkę na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w której w jednym miejscu znajdują się aktualne wytyczne GIS, MZ i MEN dot. zasad bezpieczeństwa: https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men.