24 maja 2021

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące organizacji wypoczynku letniego w 2021 roku.

Opolski Kurator Oświaty informuje, że Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Zalecenia zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo i minimalizować ryzyko zakażenia podczas zorganizowanego wypoczynku w czasie epidemii COVID-19.

Zachęcamy do zapoznania się z nimi i stosowania podczas organizacji letniego wypoczynku.

Wytyczne GIS, MZ i MEiN dla organizatorów wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w 2021 roku.