6 sierpnia 2020

Wznowienie monitorowania w zakresie przechodzenia uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych) województwa opolskiego

W związku ze wznowieniem przez Ministra Edukacji Narodowej, pismem z dnia 24 lipca 2020 r. nr DKO-WNP.4092.33.2020.DB, realizacji planów nadzoru pedagogicznego przez kuratorów oświaty,  informuję, że do dnia 28 sierpnia 2020 r. zostanie przeprowadzone  monitorowanie przechodzenia uczniów ze szkół ogólnodostępnych do szkół specjalnych.

Ważne

Monitorowanie będzie przeprowadzone w 30% publicznych i niepublicznych szkól podstawowych:  ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych.

Monitorowanie nie będzie przeprowadzone w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi.

Arkusz monitorowania jest dostępny na platformie nadzoru pedagogicznego: www.seo2.npseo.pl. Proszę o jego wypełnienie wyłącznie Państwa Dyrektorów szkół podstawowych, którzy otrzymają zawiadomienie o monitorowaniu pocztą elektroniczną.

Arkusz monitorowania w wersji tekstowej dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/edukacja/monitorowanie-w-roku-szkolnym-20192020

W związku z powyższym do zadań Państwa Dyrektorów należy:

  • zarejestrowanie się na platformie seo2.npseo.pl (rejestracja możliwa jest w każdym terminie; dotychczasowe loginy i hasła nie tracą mocy; dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła),
  • wypełnienie on-line arkusza monitorowania w wyznaczonym terminie,
  • przed zamknięciem ankiety należy sprawdzić, czy udzielono odpowiedzi na każde wymagane pytanie – jest to warunek konieczny, aby ankieta wyświetliła się jako poprawnie wypełniona.

Dodatkowych informacji o monitorowaniu udzielają wizytatorzy rejonowi.

 

 

 

Michał Siek

Opolski Kurator Oświaty