20 listopada 2020

Wzór wniosku o dofinansowanie dla nauczycieli

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku o dofinansowanie na zakup sprzętu, oprogramowania lub usługi dla nauczycieli w ramach rządowego programu wsparcia dla nauczycieli – 500 zł na naukę zdalną oraz link do informacji w tej sprawie.

Wzór_wniosku_o_dofinansowanie_dla_nauczyciela (format pdf)

Wzory wniosku w formacie .doc oraz .pdf oraz wszelkie niezbędne informacje na temat rządowego wsparcia dla nauczycieli znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.