1 czerwca 2021

Wzory sprawozdań z realizacji programu „Aktywna tablica” za 2020 r.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”, podmioty uczestniczące w programie objęte wsparciem finansowym w 2020 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

Przykładowe wzory sprawozdań znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki.