29 stycznia 2020

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąc pod prąd”

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny oraz Stowarzyszenia Klubu Herbertowskich Szkół organizuje    X edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 13 lat.
Konkursowi patronuje siostrzeniec poety Zbigniewa Herberta – dr hab. Rafał Żebrowski. Honorowym Przewodniczącym Jury jest prof. Jan Miodek.
Celem konkursu „Płynąć pod prąd” jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych, zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także przyjrzenia się swoim wartościom.

Więcej informacji.