10 grudnia 2019

X Multimedialny Ogólnopolski i VI Międzynarodowy Przegląd małych Form Parateatralnych „ Smykolandia- Warszawa-Mokotów 2020”

Dyrekcja Przedszkola Nr 317 „Smykolandia” ul. Gruszczyńskiego 11 w Warszawie zaprasza do udziału w Przeglądzie.

Cele przeglądu:

  • rozwijanie umiejętności przedstawienia poznanych utworów literackich lub premierowych form dramaturgicznych za pomocą podstawowych form przekazu teatralnego (spektakl, balet, pantomima, kabaret);
  • umożliwienie nauczycielom wymiany doświadczeń związanych z pracą twórczą z dzieckiem, poszukiwania różnych form wyrazu;
  • poszerzenie doświadczeń osobistych dzieci poprzez: kontakt ze sztuką, rozwój wyobraźni, postaw twórczych, pobudzenie naturalnej ekspresji, rozwój wrażliwości artystycznej;
  • wykorzystanie multimediów w dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych dzieci szczególnie uzdolnionych oraz dzieci  z problemami rozwojowymi;
  • promocja placówek przedszkolnych realizujących z pasją działania artystyczne.

Szczegółowe informacje.