18 listopada 2020

XI edycja Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich

Zapraszamy wszystkich uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich.
Formuła tegorocznej edycji Konkursu jest podobna do tej z lat ubiegłych, jednak tematyka wydaje się być bardziej atrakcyjna od poprzednich. „Wielkie bitwy Polaków na Kresach Wschodnich” to temat, który zapewne skłoni chłopców do pochylenia się nad mapami ukazującymi teatry działań wojennych Polaków na przestrzeni od Szwecji, przez Moskwę po Krym i Turcję. „ Kresowe korzenie mojej rodziny” to temat zmuszający do refleksji i przemyśleń skąd jesteśmy, jaka jest nasza tożsamość. Polskie rezydencje, liczne zabytki sakralne, znakomite postacie Kresów czy też rola Kresów w literaturze czy malarstwie, to zagadnienia poruszające wyobraźnię, które przekładając na pracę konkursową, przyczyni się lepszego zrozumienia świata, który zaginął ale nadal pozostaje częścią polskiej świadomości.

W załączeniu:

1. Regulamin Konkursu
2. Formularz zgłoszeniowy
3. Zgoda przedstawiciela ustawowego ucznia niepełnoletniego
4. Zgoda ucznia pełnoletniego
5. Oświadczenie nauczyciela