8 października 2019

XI Międzynarodowy Konkurs Artystyczny im. Włodzimierza Pietrzaka pt. „Całej ziemi jednym objąć nie można uściskiem”

Do udziału w konkursie zaprasza dzieci i młodzież Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku.

Konkurs trwa od 2 września 2019 roku, prace plastyczne, fotograficzne i zgłoszenia recytatorskie należy przysłać do 9 grudnia 2019 roku. Przesłuchania recytatorów odbędą się w styczniu 2020 roku. Finał konkursu połączony z wręczeniem nagród i otwarciem wystawy pokonkursowej. odbędzie się 29 lutego 2020 roku w Turku.
Konkurs podzielono na trzy artystyczne kategorie:
plastyczną, fotograficzną i recytatorską (recytacja wierszy Włodzimierza Pietrzaka).

Tematyka prac:

Edycja plastyczna i fotograficzna
– Polska, moja Ojczyzna
– Natura
– Moja rodzina
– Szczęśliwy, kto sobie Patrona, Józefa ma za Opiekuna…
– Moje Spotkanie w Lednicy

 

Format prac plastycznych – A4, fotograficznych – 20×30 cm.

Można nadsyłać maksymalnie po 5 prac.

Regulaminy i szczegółowe informacje o konkursie.