20 stycznia 2020

XII Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych w Pile

W dniach 6–7 kwietnia 2020 r. Szkoła Policji w Pile organizuje XII Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych, który upowszechnia wiedzę o bezpieczeństwie i porządku publicznym oraz integruje młodzież klas o profilu policyjnym.

Jest to również dobra okazja do spotkania się nauczycieli i uczniów szkół, w których prowadzone są wspomniane klasy, w celu wymiany dobrych praktyk.

W turnieju może wziąć udział maksymalnie 25 drużyn reprezentujących szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, w których są klasy o profilu policyjnym i które na dzień zgłoszenia wykształciły absolwentów klas o profilu policyjnym. Uczestników zgłaszają dyrektorzy szkół w terminie do 31 stycznia 2020 r.

Każda szkoła zgłasza tylko jedną reprezentację.

Pliki do pobrania:

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3