23 września 2019

XII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej

„Charaktery” sp. z o.o – organizator turnieju zaprasza do udziału uczniów szkół, w których program nauczania kończy się egzaminem maturalnym.

Regulamin Turnieju jest dostępny w siedzibie Organizatora
(25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 40, tel. 41 343-28-42, e-mail: turniej@charaktery.com.pl), na stronie internetowej www.charaktery.eu  oraz w załączniku.

Turniej trwa od 24.09.2019 r. do 4.04.2020 r..