28 marca 2023

XIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich. Rzeczypospolitej.

Opolski Kurator Oświaty, przypomina o zbliżającym się terminie składania prac konkursowych Edycji Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej, który upływa z dniem 21 kwietnia 2023 r.

Opolski Kurator Oświaty zaprasza do uczestnictwa wszystkich uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa opolskiego. Tytuł laureata otrzymują uczestnicy, którzy zdobyli I miejsce w swojej kategorii.

Przypominamy, że laureaci mają możliwość zdobycia dodatkowych punktów, tak istotnych przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu znajdują się pod linkiem:

XIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej