12 grudnia 2023

XIV Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół województwa
opolskiego,
Opolski Kurator Oświaty wraz z Marszałkiem Województwa Opolskiego przy współudziale Towarzystwa Kresów
Południowo-Wschodnich Oddział w Opolu i Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego zapraszają do udziału w
XIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.

W tegorocznym konkursie, tak jak poprzednio znajdują się tematy związane z korzeniami własnej rodziny pochodzącej z Kresów Wschodnich. Temu zagadnieniu poświęcone są dwa tematy, w których uczniowie mają możliwość przeprowadzenia wywiadu z żyjącymi świadkami epoki, zrobieniem kroniki rodzinnej lub z praca plastyczną w formie lapbook i portret. Na uwagę zwracają również tematy nie podejmowane we wcześniejszych edycjach Konkursu, takie jak rozwój nauki, rozwój sportu, oraz przedsiębiorcy z Kresów Wschodnich. Ciekawy wydaje się być również temat związany ze zmiennością granicy wschodniej Kresów. Tutaj uczestnicy mają do wyboru trzy okresy zapisane w Regulaminie, które mogą opracować w formie graficznej oraz plastycznej.

Różnorodność dotycząca tematyki jak i form prac, wydaje się zachęcać do udziału wielu uczestników konkursu,
którzy swoimi pomysłami mogą zaskoczyć pozytywnie organizatorów, ci zaś ze swojej strony oferują jak zawsze
ciekawe i wartościowe nagrody. Mamy również nadzieję, że wigilijne spotkania w gronie rodzinnym, będą dodatkowym przyczynkiem do podjęcia decyzji o przystąpieniu uczniów do tegorocznej edycji Konkursu.
Serdecznie zapraszamy.
1. Regulamin Konkursu. (plik pdf 131KB)
2. Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy. (plik docx 15,5KB)
3. Załącznik nr 2 Zgoda dla ucznia poniżej 18 lat (plik docx 22,6KB)
4. Załącznik nr 3 Zgoda dla ucznia, powyżej 18 lat.  (plik docx 22,4KB)
5. Załącznik nr 4 Oświadczenie dla nauczyciela.  (plik docx 18,9KB)