13 marca 2020

„XIX edycja konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – 30 lat samorządności”.

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił XIX edycję konkursu „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – 30 lat samorządności”, która skierowana jest do uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII) Województwa Opolskiego.

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego i systemu wartości demokratycznych oraz zainteresowanie młodzieży wiedzą o samorządzie na szczeblu województwa, powiatu i gminy. Organizatorowi zależy na kształtowaniu aktywnych postaw obywatelskich oraz wzmacnianiu patriotyzmu lokalnego. Finał konkursu zaplanowano na 14 maja 2020 roku.

 

  1. Regulamin konkursu „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym – 30 lat samorządności”,
  2. Karta zgłoszenia,
  3. Zagadnienia.