17 lutego 2020

XX edycja międzynarodowego konkursu dla dzieci i młodzieży Muzealne Spotkania z Fotografią.

Muzeum w Koszalinie organizuje XX edycję międzynarodowego konkursu dla dzieci i młodzieży Muzealne Spotkania z Fotografią.

Cel konkursu

  1. Możliwie szerokie włączenie muzeów do procesu kształcenia szkolnego.
  2. Wyrobienie wśród dzieci i młodzieży potrzeby obcowania z muzeum.
  3. Rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu procesu edukacji regionalnej.
  4. Rozwijanie osobistych zainteresowań dzieci i młodzieży, ich wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych.
  5. Prezentacja twórczego spojrzenia młodego pokolenia na muzea.

Więcej informacji: