31 stycznia 2020

„XXVI Opolski Turniej Chemiczny”.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych Województwa Opolskiego do udziału w zawodach XXVI OPOLSKIEGO TURNIEJU CHEMICZNEGO.

Zawody zostaną rozegrane 14 marca 2020 r. w budynku Uniwersytetu Opolskiego ul. Oleska 48 w Opolu o godzinie 10.00 i potrwają do godz. 13.00.

Zgłoszenia proszę przesyłać elektronicznie:

Krzysztof.Ejsmont@uni.opole.pl
lub listownie:
dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO
Wydział Chemii, Uniwersytet Opolski
Oleska 48, 45-052 Opole

w nieprzekraczalnym terminie do 7 marca 2020 r.

W załączeniu regulamin Turnieju.