4 października 2021

„XXVII edycja Ogólnopolskiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik oraz XXVII edycja Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz”.

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz informuje o organizacji XXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju, która odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2022 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.

Szkoły lub inne organizacje zawodowe zainteresowane organizacją etapu wojewódzkiego, winny zgłosić wniosek o powołanie komisji wojewódzkiej do Komitetu Głównego Turnieju w terminie do 30 listopada 2021 r. i uzyskać zgodę na jego organizację dla danego województwa. Organizator etapu wojewódzkiego ponosi koszty organizacyjne.