31 marca 2021

XXVII Wojewódzki Konkurs Gawędziarski „Śląskie Beranie”

Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i dorosłych z województwa opolskiego oraz do uczniów szkół województw ościennych- dolnośląskiego i śląskiego.

Wójt Gminy Izbicko oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Franciszka Myśliwca w Izbicku  zapraszają do udziału w  XXVII Wojewódzkim Konkursie Gawędziarskim „Śląskie Beranie” .

Tegoroczna edycja odbędzie się 21. maja (piątek) 2021 r. w formule on-line.

Udział w konkursie będzie polegał na nagraniu filmu z prezentacją monologu i umieszczeniu go na serwerze w Internecie poprzez szyfrowane połączenie. W dniu konkursu występy uczestników Konkursu będą prezentowane w serwisie społecznościowym: Facebook – „Izbicko TV”, od godz. 10.00.

Adres zostanie podany przez organizatorów w późniejszym terminie. Sposób przesłania pliku z prezentacją będzie przesłany uczestnikom 7 maja 2021 r. Termin zgłoszenia i przesłania nagrania z prezentacją do finału wojewódzkiego do 14 maja 2021 roku.

Wymagania nagranego materiału:

  • czas trwania do 5 minut;
  • (horyzontalnie);
  • format pliku wideo mP4, MOV;
  • przed wysłaniem sprawdzić jakość dźwięku;
  • wielkość pliku do 2 GB.

Organizatorzy proponują i zachęcają do podjęcia  w monologach takich tematów jak: ochrona środowiska, walka ze smogiem, walory przyrodnicze „mojej małej ojczyzny – Śląska”, dbałość o najbliższe otoczenie, tradycje, zwyczaje związane zależnością człowieka, jego życia z naturą, przyrodą, a także problemy współczesne, np. czas pandemii, nauka zdalna.

 

Szczegóły oraz regulamin znajdują się w stronach internetowych SP Izbicko: www.spizbicko.pl  oraz Urzędu Gminy Izbicko: www.izbicko.pl .