17 września 2019

„XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej”.

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizuje w roku szkolnym 2019/2020 XXXIII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej, która odbędzie się pod hasłem „Gospodarka w erze czwartej rewolucji przemysłowej”.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje.