15 września 2021

Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą – Authentication of documents intended for legal transactions with foreign countries

  1. Karta Informacyjna. Uwierzytelnienie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.
  2. Information sheet. Authentication of documents intended for legal transactions with foreign countries.
  3. Wniosek o uznanie świadectwa uzyskanego za granicą/Application for recognition of a school certificate obtained abroad.