10 czerwca 2022

Zapisy na III Szkołę Letnią IDMN

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego prowadzi nabór do udziału w trzeciej edycji Szkoły Letniej IDMN.

Przewodnim tematem zajęć tegorocznej Szkoły Letniej jest „Młodzież dla Niepodległej”. W programie znajdą się wykłady oraz warsztaty prowadzone przez wybitnych znawców historii ruchu narodowo-chrześcijańskiego i doświadczonych dydaktyków oraz świadków historii.

W programie mogą wziąć udział; nauczyciele historii i katecheci uczących w szkołach średnich, studenci historii drugiego stopnia (magistranci), doktoranci.

Zajęcia odbędą się w dniach 16-19 sierpnia 2022 roku w Pułtusku. Pokrywane są koszty pobytu, wyżywienia oraz wycieczki dydaktycznej.

Zgłoszenia : zainteresowanych prosimy o nadsyłanie do 30 czerwca 2022 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Organizatora.