29 grudnia 2020

Zapotrzebowanie na płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek województwa opolskiego

Poniżej zamieszczamy formularz w sprawie zapotrzebowania na płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni.
Prosimy o wypełnienie formularza do 6 stycznia 2021 r. Płyny będą dostarczane w opakowaniach 5 litrowych.
Zapotrzebowanie na środki dezynfekujące proszę zaplanować do końca roku szkolnego 2020/2021 z uwzględnieniem egzaminów ósmoklasisty, zawodowych i maturalnych.
Zapotrzebowanie zgłaszamy na szkołę lub placówkę poprzez wybór nr RSPO szkoły lub placówki oraz wpisanie w formularzu liczby litrów płynu, na który zgłaszamy zapotrzebowanie.

W załączeniu formularz zgłoszeniowy.