20 września 2022

Zapotrzebowanie na podręczniki z serii „Niko” do nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej na rok 2022

Prosimy dyrektorów szkół o pilną informację dotyczącą zapotrzebowania szkół na podręczniki z serii „Niko” Wydawnictwa LektorKlett Sp. z o.o.

Zgłaszanie dotyczy dodatkowego zapotrzebowania na podręczniki:

Niko 1 – nr ewidencyjny w wykazie 776/1/2016,
Niko 2 – nr ewidencyjny w wykazie 776/2/2017,
Niko 3 – nr ewidencyjny w wykazie 776/3/2018.

Uprzejmie prosimy o wskazanie liczby zamawianych egzemplarzy poszczególnych tytułów wraz z uzasadnieniem konieczności zakupu dodatkowych, w stosunku do otrzymanych dotychczas, egzemplarzy podręczników.
W informacji, obok zapotrzebowania na ww. podręczniki, prosimy o wskazanie liczby uczniów objętych nauczaniem języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej, na poziomie danej klasy szkoły podstawowej (wzór tabeli w załączeniu).

Zapotrzebowanie proszę zgłaszać, wysyłając wypełnioną tabelę, na adres mszalagan@kuratorium.opole.pl, do dnia 26 września 2022 r.

Zapotrzebowanie na podręczniki NIKO – tabela