23 czerwca 2021

Zapotrzebowanie na podręczniki z serii „Niko” do nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej, dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Prosimy dyrektorów szkół o pilną informację dotyczącą ewentualnego dodatkowego, w stosunku do lat ubiegłych, zapotrzebowania szkół na podręczniki z serii „Niko” Wydawnictwa LektorKlett Sp. z o.o.

Zgłaszanie dotyczy dodatkowego zapotrzebowania na podręczniki:

Niko 1 – nr ewidencyjny w wykazie 776/1/2016,

Niko 2 – nr ewidencyjny w wykazie 776/2/2017,

Niko 3 – nr ewidencyjny w wykazie 776/3/2018.

Uprzejmie prosimy o wskazanie liczby zamawianych egzemplarzy poszczególnych tytułów wraz z uzasadnieniem konieczności zakupu dodatkowych, w stosunku do otrzymanych dotychczas, egzemplarzy podręczników.

W informacji, obok zapotrzebowania na ww. podręczniki, prosimy o wskazanie liczby uczniów objętych nauczaniem języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej, na poziomie danej klasy szkoły podstawowej (wzór tabeli w załączeniu).

Zapotrzebowanie proszę zgłaszać, wysyłając wypełnioną tabelę, do Pani Magdaleny Szałagan, st. specjalisty Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu, do dnia 29 czerwca 2021 r., do godziny 12:00 (mszalagan@kuratorium.opole.pl).

Do pobrania:

Tabela – zapotrzebowanie na podręczniki Niko