21 lipca 2022

Zapotrzebowanie na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2022/2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki informuje, iż zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

Aby otrzymać nieodpłatnie zaadoptowane podręczniki w wersji wydrukowanej należy przesłać do ORE zapotrzebowanie w terminie do dnia 28 lipca 2022 r.

Na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji zamieszczona jest szczegółowa informacja wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia zapotrzebowania.

Zebrane dane umożliwią opracowanie zbiorczego zestawienia służącego jako podstawa do oszacowania wartości zamówienia na usługę druku. Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilna.

Jednocześnie Ośrodek Rozwoju Edukacji przypomina o możliwości korzystania z wersji elektronicznych zaadaptowanych podręczników, które są do pobrania  w aplikacji ORE „Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami”.

Wszelkich informacji udziela Pani Joanna Różańska – pracownik Zespołu ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych w Ośrodku Rozwoju Edukacji tel. 22 570 83 03