24 sierpnia 2017

Zaproszenie do udziału w II edycji wojewódzkiego programu „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim „Pomyśl zanim spróbujesz”.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa opolskiego,

Wojewoda Opolski, Opolski Kurator Oświaty, Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu i Komendant Wojewódzki Policji w Opolu zapraszają szkoły podstawowe województwa opolskiego do udziału w II edycji wojewódzkiego programu „Profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży do 18 roku życia w województwie opolskim „Pomyśl zanim spróbujesz”.

W roku szkolnym 2017/2018 program skierowany jest do uczniów klas V-VII szkół podstawowych województwa opolskiego.

Uprzejmie prosimy o wstępną deklarację udziału szkoły w programie w roku szkolnym 2017/2018, którą należy przesłać za pomocą formularza on-line do dnia 15 września 2017 r.