10 czerwca 2022

Zaproszenie do udziału w IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej

W ramach programu prowadzony jest darmowy test umiejętności cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli, który potrwa do 31 lipca 2022.

Do testu dostępnego online, który potrwa do 31 lipca 2022 r. zaproszone zostały wszystkie szkoły w kraju.

Test stanowi odpowiedź na rosnące znaczenie kompetencji cyfrowych w edukacji, ale też na rynku pracy i w życiu codziennym, które gwałtownie wzrosło w czasie trwającej pandemii COVID-19, a także na niedostateczne tempo ich rozwoju i potrzebę walki ze zjawiskiem wykluczenia cyfrowego wśród Polaków.

Aby możliwe było podnoszenie kompetencji cyfrowych Polaków, konieczne jest dokładnie zbadanie ich poziomu wraz z dokładnym wskazaniem obszarów, w których konieczny jest ich rozwój. Umożliwi to przeprowadzenie ogólnokrajowego sprawdzianu umiejętności cyfrowych IT Fitness Test 2022 Grupy Wyszehradzkiej, który sprawdza umiejętności cyfrowe konieczne do podjęcia nauki w szkole średniej (w przypadku uczniów szkół podstawowych) oraz umiejętności cyfrowe konieczne do podjęcia studiów wyższych lub rozpoczęcia pracy (dla uczniów szkół ponadpodstawowych).

Obejmuje on pięć obszarów tematycznych. Test dostarcza danych na potrzeby analizy struktury kompetencji cyfrowych w kraju, a każdy jego uczestnik otrzymuje elektroniczny certyfikat potwierdzający poziom kompetencji cyfrowych, wskazujący, w których obszarach należy je udoskonalić.

Dane uzyskane w czasie prowadzenia testu pozwalają na sporządzenie raportu dostępnego dla szkół oraz podmiotów administracji publicznej, zaangażowanych w kreowanie programów edukacji z zakresu kompetencji cyfrowych.

Materiały do pobrania: