21 października 2022

Zaproszenie do udziału w Panelu dyskusyjnym Rady Dzieci i Młodzieży „Polska szkoła XXI wieku”

Państwo

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych

województwa opolskiego

 

Rada Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki, zaprasza przedstawicieli uczennic/ uczniów na spotkanie wojewódzkie w celu przedyskutowania różnych problemów nurtujących młodzież w szkołach/ placówkach.

 

Od 2016 roku przy Ministrze Edukacji i Nauki działa Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej. Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do głównych zadań Rady należy wyrażanie opinii, w tym przedstawianie propozycji w kwestiach dotyczących dzieci i młodzieży w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej oświata i wychowanie, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian, w tym propozycji rozwiązań.

 

Spotkanie odbędzie się 21 listopada 2022 r. w godzinach 10.00-13.35 w Sali im. Lecha Kaczyńskiego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego  ul. Piastowska 14 – Opole

 

Do udziału w Debacie zapraszamy uczniów ze szkół ponadpodstawowych dla młodzieży a Państwa Dyrektorów prosimy o rozpropagowanie zaproszenia w swoich szkołach  i skoordynowanie udziału młodzieży w tym przedsięwzięciu.

 

Program spotkania:

9.30-9.55 Rejestracja uczestników spotkania w holu Urzędu koło Biura podawczego.

10.00-10.10 Rozpoczęcie spotkania, przywitanie gości.

10.10-10.25 Prezentacja Rady – członkowie RDIM.

10.25-10.55 Panel dyskusyjny ,,Polska szkoła XXI wieku”- Rada Dzieci i Młodzieży, przedstawiciele młodego pokolenia, przedstawiciel Kuratorium Oświaty.

10.55-11.10 Przerwa.

11.10-12.00  Dyskusja na temat telefonów w szkołach.

Ankieta dla uczestników na sali – wspólna diagnoza problemów.

Proponowane zagadnienia do poruszenia:

 • hejt, przemoc, oszustwa,
 • zaburzenie relacji międzyludzkich,
 • rozproszenie uwagi i brak koncentracji.

Dyskusja nad  rozwiązaniami problemów

12.00-12.10 Przerwa.

12.10-12.55 Otwarta dyskusja na temat zdrowia psychicznego w szkołach.

 • Psycholog i dostęp do specjalistów,
 • Edukacja psychologiczna,
 • Propagowanie ankiety RDIM na temat zdrowia psychicznego,
 • Zapowiedź raportu – dyskusja co powinno się w nim znaleźć,
 •  Propozycje rozwiązania problemów (np. Zagadnienie psychoedukacji w ramach podstawy programowej), aktualizacja treści na temat chorób psychicznych
 •  Dyskusja nad stworzeniem przez Radę poradnika jak radzić sobie ze zdrowiem psychicznym.12.55-13.30 Zaangażowanie społeczne młodych ludzi w wolontariat, aktywizacja społeczna wśród młodzieży.
  • Dyskusja – Jak zachęcić młodych do aktywnego działania?
  • Dlaczego bezinteresowna pomoc jest ważna?

  13.30-13.35 Zakończenie spotkania.

   

  Z jednej szkoły w spotkaniu może wziąć udział nie więcej niż dwoje uczniów oraz opiekun.

   

  Rejestracja:

  Rejestracji dokonuje dyrektor szkoły średniej do 16 listopada 2022 r.

  FORMULARZ REJESTRACYJNY.

  Wypełnienie i zapisanie formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną jest jednoznaczne z potwierdzeniem niezawodnej obecności na spotkaniu uczniów i opiekuna.

   

  Koszty dojazdu uczestników na konsultację pokrywa jednostka delegująca.

   

  UWAGA!

  Ponieważ na terenie Urzędu trwa alarm bezpieczeństwa BRAVO prosimy uczestników wydarzenia o zachowanie procedur bezpieczeństwa podczas poruszania się po budynku Urzędu oraz rejestrację swojego przybycia w holu Urzędu przy Biurze podawczym na parterze.

   

  Dodatkowych informacji nt. konsultacji udziela:

  Pani Monika Pawlicka starszy wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu: tel. 774524212