3 czerwca 2020

Zaproszenie do udziału w Szkole Letniej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego zaprasza studentów historii drugiego stopnia, doktorantów oraz nauczycieli historii i katechetów ze szkół ponadpodstawowych do udziału w Szkole Letniej IDMN.

Przedsięwzięcie odbędzie się od 17 do 20 sierpnia br. w Jabłonnie pod Warszawą. W programie przewidziano wykłady oraz warsztaty prowadzone przez doświadczonych dydaktyków. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca. Patronat nad akcją objął Minister Edukacji Narodowej.

Więcej informacji o Szkole Letniej oraz możliwości uczestnictwa w akcji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.